O slovenskem združenju za barve

Slovensko združenje za barve – SZB (ang. Slovenian Society for Colours - SSC), je strokovno prostovoljno samostojno nepridobitno Združenje, ustanovljeno s ciljem, da aktivno sodeluje pri raziskovanju, razvoju, standardizaciji, uporabi in izobraževanju s področja barvne teorije, filozofije, psihologije in tehnologije barv v R Sloveniji.

Društvo je vključeno tudi v mednarodne asociacije: AIC (Association Internationale de la Couleur, DfwG (Deutsche farbwisenschaftliche Gesellschaft, e.V.), IFATCC (International Federation of Association of Textile Chemists and Colourists) in preko svojih članov aktivno sodeluje z CIE (Commission Internationale de l’Eclairage, DFZ (Deutsches Farbenzentrum) in drugimi inštituti, univerzami in ustanovami, ki se ukvarjajo z barvo.

Društvo povezuje in vključuje strokovnjake iz Slovenije in tujine, ki se ukvarjajo z znanostjo o barvi (fizika, kemija, fiziologija, medicina, psihologija barve, filozofijo) z barvno metriko, z barvnim upravljanjem in aplikacijo barv na različna področja: v arhitekturi, oblikovanju, umetnosti, grafiki, tehnologiji, proizvodnji tekstilij, polimerov, premazov itd.

Zaradi multidisciplinarnosti je društvo razdeljeno v sekcije s področja: arhitekture, oblikovanja, likovne umetnosti, grafike in papirja, polimerov, premazov, psihologije barve, tekstilstva, medicine.

 

Naloge društva so:

 • sodelovanje članov pri raziskovanju, razvoju, uporabi in izobraževanju v R Sloveniji in tujini in na področju barvne teorije, filozofije, psihologije in tehnologije barv,
 • včlanitev v mednarodna združenja in zveze društev oziroma sodelovanje s temi združenji in drugimi tovrstnimi institucijami,
 • obravnavanje in sprejemanje izsledkov raziskav, razvoja, uporabe in izobraževanja na področju barvne teorije, filozofije, psihologije in tehnologije barv v R Sloveniji in tujini,
 • obravnavanje izobraževalnih programov s področja barvne teorije, filozofije, psihologije in tehnologije barv za srednje in visoke šole, podiplomske stopnje študija in dopolnilne izobraževalne programe,
 • pospeševanje strokovne publicistične dejavnosti med člani, z namenom in ciljem uveljavitve pomena izsledkov znanosti o barvi, barvne teorije, filozofije, psihologije in tehnologije barv v sferi razvoja uporabe in izobraževanja,
 • sodelovanje članov pri pripravi in nenehnem posodabljanju predpisov pri Uradu za standardizacijo in meroslovje R Slovenije,
 • sodelovanje pri izdelavi domače terminologije in strokovne literature,
 • organiziranje in izvedba strokovnih posvetovanj, seminarjev in simpozijev s področja barve, barvne teorije, filozofije, psihologije in tehnologije barv, ekskurzij in drugih oblik strokovnega in izobraževalnega dela za člane,
 • obveščanje javnosti o dosežkih raziskav, razvoja in uporabe in izobraževanja s področja barve, barvne teorije, filozofije, psihologije in tehnologije barv,
 • izdajanje strokovnih publikacij za člane in širšo javnost, • organiziranje rekreativnih in športnih akcij za članstvo in med članstvom,
 • izvajanje drugih društvenih nalog, ki zadevajo interese članov.

 

Združenje je doslej organiziralo 5 mednarodnih posvetovanj z naslovom “Barva in barvna metrika”, več strokovnih seminarjev, predavanj. Člani SZB so pripravili izdajo Slovarja “Barvna metrika” v 5 jezikih, izdali dve knjigi Interdisciplinarnost barve I in Interdisciplinarnost barve II. Svojo aktivnost objavlja SZB v strokovnih časopisih “Grafičar” in “Tekstilec” in v letnih izdajah mednarodnega “AIC Newsletter” in občasno v izdajah mesečnika “AIC News Mountly”.

 

 

Domov | O združenju | Program | Kontakti

 

Slovensko združenje za barve Slovensko združenje za barve
Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor, Slovenija, EU

 

© Slovensko združenje za barve